Richtlijnen herhalingslessen

Ten eerste heeft het Oranje Kruis, voor de verlening van het diploma, 
de verplichting laten vallen om een minimaal aantal herhalingslessen te moeten volgen. 
De nieuwe regel is, dat je verplicht bent je competentie aan te tonen op alle gebieden die voor jouw diploma van toepassing zijn. 
Dat wil zeggen dat je tijdens de les moet laten zien dat jouw Eerste Hulp kennis, kunde en vaardigheid nog steeds op niveau zijn.

De tweede belangrijke verandering was de uitgifte van een nieuw Oranje Kruisboekje (vanaf de 24ste druk). 
De veranderingen die hierin zijn opgenomen zullen ons door de instructeur ook dit seizoen duidelijk worden gemaakt,
en we zullen deze nieuwe kennis en vaardigheden eigen moeten gaan maken.

Deze wijzingen betekenen concreet, dat tijdens de lessen de volgende competenties aangetoond moeten worden. 
Deze competenties moeten gedurende de twee jaar, waarin je diploma geldig is aangetoond worden. 
Sommige competenties dienen zelfs twee maal te worden aangetoond en wel elk jaar een keer. 
Deze zijn in de onderstaande lijst gemarkeerd met een (2).

 1. De vijf belangrijkste punten van de EHBO (2)
 2. Stoornissen in het bewustzijn (2)
 3. Stoornissen in de ademhaling (2)
 4. Stilstand van de bloedsomloop (2)
 5. Ernstige uitwendige bloedingen (2)
 6. Shock (2)
 7. Uitwendige bloedingen
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Letsel door koude
 15. Letsel door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

Mocht er na een les twijfel zijn over de competentie van een EHBO-er op een bepaald gebied dan kan er gevraagd worden om de les over dit onderwerp nog een keer over te doen. Mensen die zonder opgaaf van reden onvoldoende lessen volgen riskeren dat hun diploma niet meer wordt verlengd en zullen opnieuw cursus moeten volgen.

 

Klik hier voor het uitprinten van het Registratieformulier.  

     Registratieformulier voor het toetsen van de competentie van de
     eerstenhulpverlener in verband met het behouden van het Diploma Eerste Hulp

 

(Dit formulier kan de eerstenhulpverlener, die bij anderen dan bij de eigen vereniging de lessen volgt,
 laten invullen in verband met de beoordeling van zijn/haar competentie. 
Een en ander kan daarna ter hand worden gesteld van de eigen vereniging,
 die de aanvragen van de verlenging van het diploma verzorgt. 
De matrix die door de eigen vereniging wordt bijgehouden, 
aangevuld met de gegevens op het formulier, is bepalend voor de eventuele aanvraag tot verlenging. 
Derhalve is het van het grootste belang dat dit formulier correct en volledig wordt ingevuld en tevens afgeparafeerd door de docent/kaderinstructeur).

 

Eerste hulp verlener :        

 

 

Geboorte datum:

 

 

 

Email:

 

Tel:

 

Diploma nr:

 

 

Ex datum:

 

 

Verval datum:

 

 

Toevoegingen:

Datum

Lesduur

Competentienummers

kaderinstructeur

Kader nr:

Paraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementen bijscholing Diploma Eerste Hulp

1

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp

10

Ontwrichting en botbreuk

2

Stoornissen in het bewustzijn

11

Oogletsel

3

Stoornissen van de ademhaling

12

Vergiftiging

4

Stilstand van de bloedsomloop

13

Elektriciteitsongevallen

5

Ernstige uitwendige bloedingen

14

Letsel door koude

6

Shock

15

Letsel door warmte

7

Uitwendige wonden

16

Vervoer over korte afstand

8

Brandwonden

17

Verband- en hulpmiddelen

9

Kneuzingen en verstuiking

18

Het menselijk lichaam

 

De competentie met betrekking tot de vetgedrukte vaardigheden 1 t/m 6 dient elk jaar bewezen te worden.
De vaardigheden 7 t/m 18 dienen iedere twee jaar te worden bewezen.
De matrix inzake de competentie die door het bestuur van de plaatselijke EHBO-verenigingen
wordt bijgehouden is bepalend voor de aanvraag van een eventuele verlenging van het diploma met twee jaar  (zie ook onder de kop van dit formulier).

Federatie Nederlandse EHBO 2003